دخترم یکساله و تازه واکسن زده شب تب کرد کمی صب دیدم زیرگوشش تا پشت گوشش یعنی فکش باد کرده علائم دیگ نداره آیا اوریون هست ؟ ممکنه از واکسن باشه؟ علائم دیگ نداره آیا قابل انتقال هست؟

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است بهمن ۱۹, ۱۴۰۱