سلام. پسر من الان ۳ ماه پ ۸ روزشه. خیلی اشتهای کمی داره چه شیر خودم و چه شیر خشک خیلی کم میخوره. یک دل سیر نمیخوره. اوایل خیلی خوب میخورد ولی الان فقط سه چها تا میک میزنه میره تا نیم ساعت دیگه و تا شبم اینطوری. شب تا صبح تو خواب خوب میخوره. ولی خوب چون مم میخوره هم شیر خودم کم شده و هم ادرارش زرده. وزن زمان تولد ۲.۹۵۰ بود تا دوماهگی خوب رشد کرد ولی از دوماهگی این اداهاش شروع شده دوماهگی ۵ کیلو بود و الان ۵.۷۰۰ ممکنه حجم معده کم شده باشه یا چی؟ شبام خوب میخوابه

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است آبان ۲۴, ۱۴۰۰