سلام. دوقلو دختر دارم که یکی از آنها تقریبا ۱۰ روز است که شکمش زیاد کار میکند و تقریبا به حالت اسهال میباشد و پای او به شدت دچار سوختگی شده است که میگویند بخاطر دندان بالای اوست. قل دوم هم از امروز دچار سوختگی شده است. پمادهای مختلفی استفاده کردیم ولی فایده نداشته است. لطفا راهنمایی بفرمایید

به این سوال پاسخ داده است