دخترم (ماهشه شیر خشک sma)

۱۴خرداد شروع اسهال بود روزی ۳الی ۸بار اسهال داشت ( زمان اسهال بهش مولتی  و اهن و اینفتریتی (بخاطر وزنش دکتر گفته)) ۱۸خرداد بعد تعطیلی دکتر رفت گفت  تب ….نداشته چک کرد چکاب خوب بود کفت تعجب نباید زمان اسهال اهن …..

بهش ندادم   ازمایش ادرار و‌مدفوع خب بود مشکل اینجاست از اون زمان به بعد ۱۴روز میگذره  همین که اهن یا م‌لتی یا اینفترینی میخوره به فاصله ۲۰دفعه داره اونم اسهالی ، تو‌این ۱۴روز  ۴روز مول مبگذست دفع نرم بود همین که مولتی یکبتر میدادمش اسهال نمیدونم دلیل و مشکل جیه

وضعیت این سوال را به حالت «انتشار» در آورد