سهراب پرسید

استفراغ پشت سر هم
دکتر فرناز محامدید
دکتر فرناز محامدی
.
۱۲ دی ۱۴۰۲
زمان پاسخ‌گویی
۱  تا  ۷ روز کاری
برای پاسخ سریعتر، از مشاوره تلفنی استفاده نمایید.