آیا میشود در سن ۱۸ماهگی کودک را از شیر گرفت از نظر روحی آسیب نمیبیند بدلیل کم غذا خوردن و بد غذا بودن

به این سوال پاسخ داده است