آزمایش CRP مثبت در کودکان

CRP در آزمایش خون نشانه چیست؟ C-Reactive Protein یا به اختصار CRP پروتئینی است که توسط کبد در پاسخ به التهاب در بدن ایجاد می شود. از نام های دیگر این پروتئین می توان به پروتئین فاز حاد، High Sensitivity C-Reactive Protein  یا hs-CRP و Ultra Sensitivity C-Reactive Protein  یا us-CRP اشاره کرد. تست CRP مثبت در کودکان نشانه التهاب در بدن کودک است. … ادامه خواندن آزمایش CRP مثبت در کودکان